Het aanbieden van een maaltijd op de basisschool heeft een positief effect op de energie en concentratie van leerlingen. Bovendien eten kinderen gezonder en verbetert het aanbieden van een maaltijd de band tussen de ouders en de school. Dat blijkt uit onderzoek van het Jeugdeducatiefonds op basisscholen in heel Nederland.  

Boterhammenbar

Sinds oktober 2022 doen meer dan 500 basisscholen in heel Nederland een beroep op het Jeugdeducatiefonds om hun leerlingen een gratis maaltijd van de zogeheten “Boterhammenbar” te kunnen aanbieden. De scholen mochten zelf een passende vorm kiezen voor het aanbieden van eten: 53 procent van de scholen koos voor het aanbieden van ontbijt, 43 procent bood (ook) tussendoortjes aan en 36 procent (ook) een lunch. Sommige scholen gaven ook pakketten mee naar huis. 

Meer concentratie en minder stress

Het Jeugdeducatiefonds onderzocht het effect van de schoolmaaltijden onder 457 basisscholen die bij het fonds zijn aangesloten. In het onderzoek werd de scholen onder andere gevraagd naar de werkhouding en leerprestaties van leerlingen. De resultaten zijn beter dan verwacht: 66 procent van de respondenten ervaart dat leerlingen meer energie hebben, 63 procent merkt dat leerlingen zich beter kunnen concentreren en 70 procent denkt dat leerlingen gezonder eten sinds ze een maaltijd op school krijgen. Ook wordt een positief effect op de sfeer in klas gezien en vertonen leerlingen minder tekenen van stress.   

Meer betrokkenheid van ouders 

Uit het onderzoek blijkt ook dat de Boterhammenbar zorgt voor een hechtere band en meer betrokkenheid tussen de school, leerlingen en hun ouders of verzorgers. Bijna 90 procent van de respondenten geeft aan dat ouders positief reageren op het aanbod van gratis maaltijden voor hun kinderen. Op sommige scholen werd het schoolontbijt alleen aangeboden aan kinderen die dit mogelijk nodig hebben. In die gevallen was het moeilijker om ouders en kinderen te bereiken met het aanbod, omdat zij zich schamen, bleek uit het onderzoek. Op scholen waar geen onderscheid gemaakt wordt en álle kinderen kunnen mee-eten ervaren kinderen en ouders deze drempel niet. Sinds de Boterhammenbar is er meer zicht op de thuissituatie en zijn ouders meer betrokken bij de school. De drempel om contact te zoeken is lager geworden: 44 procent van de respondenten merkt dat ouders en verzorgers vaker om hulp vragen bij (financiële) problemen. 

Verlenging subsidie

Om de Boterhammenbar te realiseren, heeft het Jeugdeducatiefonds een aantal maanden subsidie ontvangen vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dankzij een verlenging van deze subsidie kunnen scholen voorlopig maaltijden blijven aanbieden. Op dit moment werkt het Jeugdeducatiefonds samen met het Rode Kruis en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan een plan om ook op langere termijn schoolmaaltijden aan te bieden op basis- en middelbare scholen waar het het hardste nodig is. 

De resultaten van het onderzoek vind je hier.  

Bron: Jeugdeducatiefonds Nieuws voor diëtisten