Disclaimer

Voorlichtingsbureau Brood doet er alles aan om accurate en actuele informatie op de site te verschaffen, maar kan dit niet garanderen. De organisator aanvaardt geen wettelijke aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de informatie, noch voor de vraag of de informatie geschikt is voor een bepaald doel.

Voorlichtingsbureau Brood is eigenaar van de informatie, welk eigendomsrecht internationaal wordt beschermd door wetten en regels. De informatie mag uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële toepassingen worden gebruikt. Het is niet toegestaan de informatie in enigerlei vorm te verspreiden of te verveelvoudigen, anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Aansprakelijkheid

Het gebruik van en surfen op de site gebeurt op eigen risico. Voorlichtingsbureau Brood sluit elke aansprakelijkheid uit voor elke vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit het (al dan niet succesvol) contact leggen met en gebruiken van www.schoolontbijt.nl of voor schade die voortvloeit uit de informatie en de inhoud van deze website. Voorlichtingsbureau Brood kan verder niet garanderen dat www.schoolontbijt.nl en de voor de site gebruikte servers vrij zijn van computervirussen en is ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de schade die virussen kunnen veroorzaken aan uw computeruitrusting of andere eigendommen en die te wijten is aan uw toegang tot, gebruik van of surfen op de site of aan het downloaden van materiaal, gegevens, tekst, beelden en video- of audiomateriaal van de site.

Links

www.schoolontbijt.nl bevat mogelijk links en verwijzingen naar andere websites. Voor de inhoud van deze websites kan het Voorlichtingsbureau Brood geen verantwoordelijkheid dragen.

Privacybescherming

Door persoonlijke gegevens op www.schoolontbijt.nl in te voeren gaat u ermee akkoord dat deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen in één of meer databases. Voorlichtingsbureau Brood respecteert de algemene privacyregels en gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens die zijn opgenomen in die databases. Op verzoek kunnen de betreffende gegevens eventueel worden verwijderd. De door u aangeleverde persoonlijke gegevens komen alleen ter beschikking aan het Voorlichtingsbureau Brood en niet aan andere bedrijven. Statistische informatie en andere onpersoonlijke gegevens over de website en zijn bezoekers kunnen wel aan derden ter beschikking worden gesteld.

Elk bericht of materiaal dat u naar de site verzendt via e-mail of op een andere manier, zal zodanig behandeld worden, dat wil zeggen: niet-vertrouwelijk en zonder eigendomsrecht. Alles wat u doorgeeft of verzendt, wordt eigendom van Voorlichtingsbureau Brood en mag gebruikt worden voor elk doel.

De Nederlandse wetgeving ten aanzien van de privacybescherming is van toepassing. Ook overigens is het Nederlandse recht van toepassing op www.schoolontbijt.nl.

Copyright © Voorlichtingsbureau Brood. Alle rechten voorbehouden.

 

Contact Postbus 360 6700 AJ Wageningen 0317 - 47 12 22 info@schoolontbijt.nl
sitemap | disclaimer