De Ontbijtmeter helpt kinderen van groep 7, 8 en brugklassen gezonde keuzes te maken bij het ontbijt. Voor groep 3 t/m 6 is daar een eenvoudige versie van. De online Ontbijtmeter vind je op www.ontbijtmeter.nl.

Groep 3 t/m 6

LESBRIEF
WERKBLAD

Groep 7, 8 en brugklas

LESBRIEF
WERKBLAD